Com podríem repensar els espais i elements escolars per tal de millorar els aprenentatges dels alumnes i la convivència al centre educatiu?

Reflexionar i experimentar amb la reorganització dels espais escolars pot ser un element catalitzador d’un canvi més profund, tant a nivell educatiu (optimització dels aprenentatges) com a nivell comunitari (major implicació, comunicació i involucració d’alumnes, famílies, docents i altres agents a la vida escolar).

Hack the School ha seleccionat l’INSTITUT ANTONI POUS, juntament amb 29 centres més de Catalunya, per formar part d’un projecte de redisseny dels espais escolars, comptant amb assessors experts, formació i un kit metodològic específic.

http://www.educaciodema.cat/crides/hack-school

Gràcies pel suport, començem l’aventura!

Anuncis